FCI

()

*

*

*

* 

.

 

 

 

- 2013

         
2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >>
,
- 2013
- 2013
05.10.2010,
FAN-FAN VOSTOCHNAYA ZVEZDA FORTUNY
30.10.09 fawn chip .,
O. ELMONTE'S LEO RKF1842358/UKU.004747/06
M. VIKTORIYA TOLSTENKOE SCHASTE UA.UKU.001693/05 .
FLASH OF JOY EVIVVA
23.12.11 black KRR214 Yurchenko O.
O. ROSE'S JET UKU.0097269,AKC96158002
M. BLACK-SCHNAU FAITHFUL MET.9662/08,RKF2309360 Brylkova N.


23.06.2013,

DIABOLBRIC'S PUNISHER
08.05.2012
O.Del Sur Andalusi Daylight Robbery
M.Diabolbric's Lady Go Go
.Mircia Cabre
.4 .,

CASH VOM SACHSEN ADEL
27.01.2011
O.Brinduns Blues Legend
M.October Storm Vom Sachsen Adel
.Steffi Miesl
. .,

,
26.05.2013,

DIABOLBRIC'S PUNISHER
LOE 2100384
. DEL SUR ANDALUSI DAYLIGHT ROBBERY
. DIABOLBRIC'S LADY GO GO
.
VANQUISHER MY ROYAL PRESENT
UKU.0071419 5452
p. 29.03.2010, BLACK ZAGAMULA YU., UKRAINE ZAPOROZHYE
o. PERIWINKLES WINGS OVER MALI, UKU.0006990
. ZABAVA MY ROYAL PRESENT, UKU.0008902, ZAGAMULA YU.


02.05.2013,

WHOOP-DE-DO HURRICANE
UKU.0094344
22.05.11 FAWN chip .: .
O. TANGETOPPEN`S OBELIX N26519/07 . .
M. TANGETOPPEN`S NORDIC GIFT O`DESTINY N19374/07, UKU.0002985
FLASH OF JOY EVIVVA
RKF 3241359,UKU.0136397
23.12.11 BLACK KRR 214 .: .
O. ROSE'S JET UKU.0097269 AKC 96158002 . .
M. BLACK-SCHNAU PAITHFUL MET.9662/08 RKF 2309360

20.04.2013,
( )

HUBBY CHEEKS NEW MIDNIGHT POISON
15.09.2011, BLACK  ..,
o. XOE'S YOU ROCK MY WORLD, CKC XA332238, RKF 2713902
m. ZABAVA VEL'MOZH EE VYSOCHESTVO CHUBBY CHIKS, RKF 2713887, ..